Pedagogisk hörna

Här finns handplockat pedagogiskt material som gynnar läsinlärning. Att på ett tidigt stadium presentera material som väcker nyfikenhet för språk och bokstäver är mycket positivt och ger en språklig medvetenhet. Barnet kan ta till sig ny kunskap alltefter intresse och mognad på ett lustfyllt sätt. Vi har även en hel del material som tränar taluppfattning.